เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี,อบต.ชอนสารเดช ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช

111 หมู่ 4 ตำบลชอนสารเดช
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
15170

โทรศัพท์ 036-795241
โทรสาร 036-795241

0.04s. 0.50MB