เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
อบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด 25622229 ส.ค. 62
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256128519 ต.ค. 61
รับสมัครพนักงาน21918 ต.ค. 61
กิจกรรมของหนู19028 ก.ย. 61
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ1336 ก.ย. 61
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 25612545 ก.ค. 61
การประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.25611213 ก.ค. 61
โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม 22021 มิ.ย. 61
โครงการกระตุ้นผู้บริโภคใช้ยาอย่างเหมาะสมห่างไกลสเตียรอยด์ 21820 มิ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.25592718 มิ.ย. 61
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชอนสารเดช311 มิ.ย. 61
การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่1155 มี.ค. 61
ภาพการรณรงค์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.23710 ก.พ. 61
กิจกรรม 7 วัน ขับขี่ปลอดภัย14229 ธ.ค. 60
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต. 19728 ธ.ค. 60
ประกาศสอบพนักงานจ้าง13410 พ.ย. 60
ประกาศรับโอนหัวหน้าสำนักปลัด1343 พ.ย. 60
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลชอนสารเดช12019 ต.ค. 60
โครงการเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด1121 มี.ค. 60
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชอนสารเดช22725 ธ.ค. 57
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB