นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 182 คน

เยี่ยมชม 18,617 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ต.ค. 62แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
19 เม.ย. 61คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ชอนสารเดช แชร์  
28 มิ.ย. 60แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา