เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี,อบต.ชอนสารเดช ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช

111 หมู่ 4 ตำบลชอนสารเดช
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
15170

โทรศัพท์ 036-689247
โทรสาร 036-689247

0.01s. 0.50MB