เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 25626616 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2562669 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 25626329 ก.ค. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กรกฏาคม 25626122 ก.ค. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ตุ9 พฤษภาคม 25625631 พ.ค. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 25625727 พ.ค. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 เมษายน 25625322 เม.ย. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มีนาคม 25625625 มี.ค. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562568 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2562454 ก.พ. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 25615328 ธ.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช ประจำปีพ.ศ.25624126 ธ.ค. 61
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 25615630 ต.ค. 61
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 25615730 ต.ค. 61
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 221424 ต.ค. 61
รายงานการประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 256120716 ส.ค. 61
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 21826 ส.ค. 61
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 118026 ก.ค. 61
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 256119920 ก.ค. 61
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 256120310 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB