เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2562716 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 256289 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562929 ก.ค. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กรกฏาคม 2562922 ก.ค. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ตุ9 พฤษภาคม 2562631 พ.ค. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562927 พ.ค. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 เมษายน 2562822 เม.ย. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มีนาคม 2562825 มี.ค. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 256278 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.256264 ก.พ. 62
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2561728 ธ.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช ประจำปีพ.ศ.2562726 ธ.ค. 61
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2561530 ต.ค. 61
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2561730 ต.ค. 61
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 217524 ต.ค. 61
รายงานการประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 256115916 ส.ค. 61
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 21446 ส.ค. 61
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 114326 ก.ค. 61
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 256114720 ก.ค. 61
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 256115110 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB