นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 18,647 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 322 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
30 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านชอนสารเดช-บ้านพุลำใย หมู่ที่ 1 บ้านสระพม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองกำพร้า สายจากถนนลาดยาง-กลุ่มพระบาท (ลบ.ถ.48-035) ช่วง กม.0+00 - กม.0+100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ชนิดถังถังแรงดัน บริเวณบ้านนายอรัญญา สิมมาลี หมู่ที่ 1 บ้านสระพม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสระพม่า บริเวณบ้านนางอรัญญา สิมมาลี แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
25 มี.ค. 64วัสดุก่อสร้าง (สารส้ม) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
25 มี.ค. 64ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสระพม่า บริเวณบ้านนางอรัญญา สิมมาลี แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64วัสดุก่อสร้าง (สารส้ม) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสระพม่า บริเวณบ้านนางอรัญญา สิมมาลี แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
25 มี.ค. 64วัสดุก่อสร้าง (สารส้ม) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
25 มี.ค. 64ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสระพม่า บริเวณบ้านนางอรัญญา สิมมาลี แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
25 มี.ค. 64วัสดุก่อสร้าง (สารส้ม) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
25 มี.ค. 64ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสระพม่า บริเวณบ้านนางอรัญญา สิมมาลี แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64วัสดุก่อสร้าง (สารส้ม) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสระพม่า บริเวณบ้านนางอรัญญา สิมมาลี แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
25 มี.ค. 64วัสดุก่อสร้าง (สารส้ม) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
25 มี.ค. 64ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสระพม่า บริเวณบ้านนางอรัญญา สิมมาลี แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
25 มี.ค. 64วัสดุก่อสร้าง (สารส้ม) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
25 มี.ค. 64ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสระพม่า บริเวณบ้านนางอรัญญา สิมมาลี แผนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64วัสดุก่อสร้าง (สารส้ม) แผนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา