นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 206 คน

เยี่ยมชม 18,576 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 มิ.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) แชร์  
12 มิ.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1) แชร์  
12 มิ.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  แชร์  
4 พ.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 แชร์  
4 มี.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563) แชร์  
4 มี.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3  แชร์  
20 ก.พ. 63แผนพัฒนาท้องถิ่่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 แชร์  
29 ส.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) แชร์  
12 ก.ย. 61ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
8 ก.ย. 60ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา