เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ประกาศ เรื่อง ขยายเลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ประกาศ เรื่องการแสดงตนการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 2/2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 2/2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านชอนเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ประกาศ รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง เริ่มจากบริเวณสพานสอง ถึงบริเวณทำนบตาเปีย หมู่ที่ 2 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายทางเริ่มจาก ถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณแยกคลองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางบัวศรี อินทร์ทอง ถึงบ้านนายสมศักดิ์ พรหมบุตร หมู่ที่ 7 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ เริ่มจากบ้านนายถาวร ฟักกลิ่น ถึงบ้านนางประจุน จุ้ยวงษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางสละ ศิริพันธุ์ ถึงคลองศาลเจ้า หมู่ที่ 4 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถบรรทุกขยะ อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.27s. 0.50MB