นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 18,645 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ก.ค. 61จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2561 แชร์  
21 มิ.ย. 61โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม  แชร์  
20 มิ.ย. 61โครงการกระตุ้นผู้บริโภคใช้ยาอย่างเหมาะสมห่างไกลสเตียรอยด์  แชร์  
10 ก.พ. 61ภาพการรณรงค์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต. แชร์  
25 ธ.ค. 57โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชอนสารเดช แชร์  
6 มิ.ย. 57โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุประจำปี2557  แชร์  
14 พ.ค. 57รับประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว แชร์  
14 พ.ค. 57ร่วมสืบสานประเพณีไทยรำกลองยาว  แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา