นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 18,630 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการกระตุ้นผู้บริโภคใช้ยาอย่างเหมาะสมห่างไกลสเตียรอยด์

20 มิถุนายน 2561 537 ครั้ง ชนิษฐา เกตุอยู่ แชร์  

20 มิถุนายน 2561 อบต.ชอนสารเดช ร่วมกับ กองทุน สปสช. จัดโครงการกระตุ้นผู้บริโภคใช้ยาอย่างเหมาะสมห่างไกลสเตียรอยด์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับสเตียรอยด์ และตระหนักถึงอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารสเตียรอยด์ โดยวิทยากรจาก สาธารณสุขอำเภอหนองม่วง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชอนสารเดช


ประมวลภาพกิจกรรม 9 ภาพ

เปลี่ยนภาษา