นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 18,657 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม

21 มิถุนายน 2561 556 ครั้ง ชนิษฐา เกตุอยู่ แชร์  

21 มิถุนายน 2561 อบต.ชอนสารเดชจัดโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม เพื่อปลูกฝังให่เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในการดำรงชีวิต อีกทั้งสอนวิธีทำธนาคารน้ำใต้ดินอีกด้วย


ประมวลภาพกิจกรรม 17 ภาพ

เปลี่ยนภาษา