เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม

แชร์

21 มิถุนายน 2561 อบต.ชอนสารเดชจัดโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม เพื่อปลูกฝังให่เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในการดำรงชีวิต อีกทั้งสอนวิธีทำธนาคารน้ำใต้ดินอีกด้วย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB