นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 18,634 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2564 แชร์  
4 ม.ค. 64รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
11 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 แชร์  
20 ต.ค. 63การขยายผลตามโครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด แชร์  
16 ต.ค. 63E-Service สารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน (e-Service)  แชร์  
28 ส.ค. 63ประกาศ เรื่อง ขยายเลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 แชร์  
23 มิ.ย. 6326 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก แชร์  
8 มิ.ย. 63แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน แชร์  
24 เม.ย. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจิตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) แชร์  
21 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 แชร์  
9 ต.ค. 62ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  แชร์  
8 ต.ค. 62โครงการแปรรูปขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยแกนนำพัฒนาบทบาทสตรี แชร์  
25 ก.ย. 62โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน แชร์  
20 ก.ย. 62โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ แชร์  
18 ก.ย. 62โครงการส่งเสริมและป้องกันการขาดสารไอโอดีนในเด็กตำบลชอนสารเดช แชร์  
12 ก.ย. 62โครงการChangeForHealth สำหรับเด็กและเยาวชน แชร์  
12 ก.ย. 62ประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลชอนสารเดช แชร์  
10 ก.ย. 62โครงการรณรงค์การเลิกใช้น้ำมันทอดซ้ำ แชร์  
6 ก.ย. 62โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี แชร์  
29 ส.ค. 62อบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 57 รายการ
เปลี่ยนภาษา