นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 18,589 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ขยายเลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

28 สิงหาคม 2563 118 ครั้ง ชนิษฐา เกตุอยู่ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.66.15 KB   แสดงภาพ
.189.77 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา