เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น”คำขวัญ


“ นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท
ไม่พลาดมะม่วงแช่อิ่ม เชิญ ลิ้มรสสาโท
แหล่งโชว์ไก่พื้นเมือง ลือ เรื่องผักปลอดสารพิษ
แหล่งผลิตน้ำหมักชีวภาพ ที่ราบสูงทุ่งทานตะวัน ”0.01s. 0.50MB