นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 211 คน

เยี่ยมชม 18,717 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ
ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น”คำขวัญ


“ นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท
ไม่พลาดมะม่วงแช่อิ่ม เชิญ ลิ้มรสสาโท
แหล่งโชว์ไก่พื้นเมือง ลือ เรื่องผักปลอดสารพิษ
แหล่งผลิตน้ำหมักชีวภาพ ที่ราบสูงทุ่งทานตะวัน ”

เปลี่ยนภาษา