นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 105 คน

เยี่ยมชม 19,664 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางสาวสมจิตร งามมีศรี

  นายกอบต.ชอนสารเดช

  092-6944225

 • นายครองจักร งามมีศรี

  รองนายกอบต.คนที่ 1

  085-9097445

 • นายมานิตย์ ทองนิล

  รองนายกอบต.คนที่ 2

  081-8520722

 • นายธีรยุทธ ส่งกลิ่น

  เลขานุการนายกอบต.

  081-2995791

เปลี่ยนภาษา