เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)

วันที่ 29 ส.ค. 62 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.-2561-2565-ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่-1 (1).pdf549.89 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.01s. 0.50MB