เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563)

วันที่ 4 มี.ค. 63 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

4รายละเอียดโครงการพัฒนา-พ.ศ.2561-2565-ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่-2-พ.ศ.-2563.pdf127.67 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.01s. 0.50MB