นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 18,665 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช เรื่องการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน แชร์  
4 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
4 ม.ค. 64แผนกลยุทธบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
3 พ.ย. 63แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2564-2566) อบต.ชอนสารเดช แชร์  
19 ก.ค. 62รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แชร์  
15 ก.พ. 62นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
6 พ.ย. 57แผนพัฒนาบุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา