นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 18,676 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 เม.ย. 64แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
14 ต.ค. 63แผนอัตรากำลัง อบต.ชอนสารเดช (2564-2566) แชร์  
1 ต.ค. 63แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(career path) แชร์  
26 ต.ค. 61แผนอัตรากำลัง 3 ปี แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา