นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 195 คน

เยี่ยมชม 18,633 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63หลักเกณฑ์เงือนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล แชร์  
1 ต.ค. 63หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช เรื่องการสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก แลพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา