นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 210 คน

เยี่ยมชม 18,704 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน

31 กรกฎาคม 2563 94 ครั้ง ชนิษฐา เกตุอยู่ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.46 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา