นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 18,601 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

4 กรกฎาคม 2562 1034 ครั้ง ชนิษฐา เกตุอยู่ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.9.15 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา