นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 218 คน

เยี่ยมชม 18,700 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 กรกฎาคม 2562 374 ครั้ง ชนิษฐา เกตุอยู่ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.343.96 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา