เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
ประการผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคมหลังคาเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24017 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19613 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ24225 ส.ค. 60
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ22925 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ21725 ส.ค. 60
ประกาศผลพิจารณาประกวดราคาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 221014 ส.ค. 58
ประกาศผลพิจารณาประกวดราคาก่อสร้างอาคารส่วนขยายฯ 18511 มิ.ย. 58
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB