นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 18,658 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ก.ค. 63ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน แชร์  
24 ก.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านชอนเหล็กไฟ แชร์  
23 ส.ค. 61ราคากลางโครงการก่อสร้างโดมหลังคาเอนกประสงค์หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แชร์  
12 มี.ค. 61ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีิวิตและส่งเสริมอาชพีผู้สูงอายุ แชร์  
4 ธ.ค. 60ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 แชร์  
4 ธ.ค. 60ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านชอนสารเดช-บ้านกุดขาม (หมู่ที่3-5) แชร์  
4 ธ.ค. 60ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านชอนสารเดช-รักไทย หมู่ที่ 2 บ้านชอนเหล็กไฟ แชร์  
4 ธ.ค. 60 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านชอนสารเดช-บ้านพุลำไย (เส้นทางสระพม่า) หมู่ที่ 1 แชร์  
11 ส.ค. 60 ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ชอนสารเดช แชร์  
20 ก.ค. 60ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานช่าง แชร์  
25 เม.ย. 60ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองแดง ซอย 3 แชร์  
25 เม.ย. 60ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านชอนใหญ่ (ซอยบ่อน้ำเก่า) แชร์  
25 เม.ย. 60ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านชอนเหล็กไฟ เส้นทางบ้านนายสูน คำชาติ แชร์  
28 ก.ค. 58ราคากลางโครงการซ่อมแซมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2  แชร์  
28 ก.ค. 58ราคากลางซ่อมแซมลาดยางซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2  แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา