นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 206 คน

เยี่ยมชม 18,579 คน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 แชร์  
9 ก.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 แชร์  
7 ส.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 แชร์  
8 ก.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 แชร์  
7 พ.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 แชร์  
8 เม.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 แชร์  
8 มี.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แชร์  
5 ก.พ. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 แชร์  
9 ม.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 แชร์  
7 ธ.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 แชร์  
7 พ.ย. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 แชร์  
8 ต.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 แชร์  
6 ก.ย. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 แชร์  
8 ส.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 แชร์  
6 ก.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 แชร์  
6 มิ.ย. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 แชร์  
4 พ.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 แชร์  
9 เม.ย. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 แชร์  
7 มี.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา