เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 1 ต.ค. 63 หมวดหมู่ รายงานผลการดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563.pdf243.22 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงาน

0.02s. 0.50MB