เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-การประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

วันที่ 6 พ.ย. 61 หมวดหมู่ การประเมินผลแผนพัฒนา โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช

เอกสารทั้งหมด 7 ชุด

1ปกสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน สิ้นสุดปีงบประมาณ 2561.pdf244.04 KB
2คำนำ สารบัญ.pdf113.24 KB
3แบบติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561-2564 ปีงบประมาณ 2561ครั้งที่ 2.pdf446.87 KB
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ปีงบ 2561 รอบสอง.pdf115.51 KB
เอกสารแนบท้าย 1 แบบติดตามแผนโครงการที่ดำเนินการได้.pdf303.46 KB
เอกสารแนบท้าย 2 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต..pdf170.76 KB
เอกสารแนบท้าย 3 ผลคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ.pdf162.57 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-การประเมินผลแผนพัฒนา

0.02s. 0.50MB