เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงานของนายก อบต. ประจำปีงบประมาณ 25614172
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25611121
สรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 25611127
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปี 25611130
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปี 25611125
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปี 25611131
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปี 25611122
รายงานผลการดำเนินงานของนายก อบต. ประจำปีงบประมาณ 25602193
ผลงานปีที่ผ่านมา1156

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB