นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 18,549 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 ก.พ. 64รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
1 ต.ค. 63รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
20 พ.ย. 62รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 แชร์  
10 ต.ค. 62สรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 แชร์  
10 ต.ค. 62ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562  แชร์  
10 ก.ค. 62ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562  แชร์  
9 เม.ย. 62ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 แชร์  
9 ม.ค. 62ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 แชร์  
9 พ.ย. 61รายงานผลการดำเนินงานของนายก อบต. ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
17 ต.ค. 61แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
12 ต.ค. 61สรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 แชร์  
10 ต.ค. 61ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 แชร์  
9 ก.ค. 61ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 แชร์  
10 เม.ย. 61ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 แชร์  
11 ม.ค. 61ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 แชร์  
27 พ.ย. 60รายงานผลการดำเนินงานของนายก อบต. ประจำปีงบประมาณ 2560 แชร์  
29 ส.ค. 50ผลงานปีที่ผ่านมา แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา