นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 18,622 คน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

2 เมษายน 2564 15 ครั้ง ชนิษฐา เกตุอยู่ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน.pdf729.93 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา