เมนูหลัก

บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังขั้นตอนกระบวนการทำงาน

วันที่ 7 ธ.ค. 60 หมวดหมู่ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

ผังขั้นตอน_11_กระบวนงาน_เดิม.pdf1.14 MB
ผังขั้นตอนเพิ่มเติม_อีก_8_งาน_ใหม่.pdf366.82 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0.01s. 0.50MB