เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  • สาโท ชอนโต้

    คือ สุราแช่ประเภทหนึ่ง ทำจากข้าวชนิดต่างๆ ที่ผ่านการหมักด้วยลูกแป้ง หรือเชื้อราและยีสต์ เพื่อเปลี่ยนแป้งในข้าวให้เป็นแอลกอฮอล์  โดยสาโทที่ผ่านกระบวนการหมักแล้วจะมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี  สาโทเป็นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ชนิด ไวท์ข้าว (Rice Wine) ที่ไม่ผ่านกระบวนการกลั่น นิยมผลิตกันในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย อาทิ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และ ไทย  โดยจะมีชื่อเรียกต่างกันไปในประเทศไทยนั้นจะนิยมผลิตสาโทเพื่อเ ป็นเครื่องดื่มในเทศกาล งานเลี้ยงต่างๆ ซึ่งสาโทที่ผลิตจะมีรสหวาน เพราะกระบวนการหมักยังไม่สิ้นสุด และจะเก็บไว้ไม่ได้นาน แต่บางพื้นที่จะหมักจนน้ำใสและมีตะกอน ซึ่งจะได้แรงแอลกอฮอล์สูงขึ้นจนสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น หรือนำไปกลั่นเป็นเหล้าขาว

    สนใจสินค้า 036-6431505 ,092439555

  • กลับหน้ารวม ผลิตภัณฑ์ชุมชน


0.02s. 0.50MB