นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 212 คน

เยี่ยมชม 18,556 คน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานข้อมูลสถิติเรื่งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของ อบต.ชอนสารเดช (รอบ 6 เดือนแรก)

1 เมษายน 2564 13 ครั้ง ชนิษฐา เกตุอยู่ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานข้อมูลสถิติเรื่งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของ อบต.ชอนสารเดช (รอบ 6 เดือนแรก).PDF540.98 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา