นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 244 คน

เยี่ยมชม 18,690 คน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช

1 เมษายน 2564 14 ครั้ง ชนิษฐา เกตุอยู่ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
คู่มือมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์.pdf423.39 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา