นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 264 คน

เยี่ยมชม 18,570 คน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ก.พ. 64ประชาคมรับรองสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อ COVID แชร์  
22 ม.ค. 64มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2564 แชร์  
22 ม.ค. 64มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน แชร์  
15 ธ.ค. 63ประชาคมการปลูกพืชพลังงานทดแทน(พลังงานไฟฟ้า)ร่วมกับกระทรวงพลังงาน แชร์  
14 ต.ค. 63หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 แชร์  
10 ส.ค. 63หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 แชร์  
6 ส.ค. 63หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 แชร์  
13 ก.ค. 63หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2 แชร์  
3 ก.ค. 63หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 แชร์  
23 เม.ย. 63หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 แชร์  
13 เม.ย. 63หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 แชร์  
7 ก.พ. 63หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 แชร์  
27 ม.ค. 63หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา